ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ