ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਈਵੀਐੱਮ ਦੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ