ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ