1378 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ