ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ