71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 696 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 696 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ