ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ