ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੜਾਏ ਰੋੜੇ!