ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ