ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ