ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ :ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ