ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਐਲਾਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, 91.46 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਾਸ