ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇ੍ਕਿੰਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇ੍ਕਿੰਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇ੍ਕਿੰਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇ੍ਕਿੰਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ!ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਕਰੀਬ ੨੦੦ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇ੍ਕਿੰਗ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ!