ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ