ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ : ਕੈਪਟਨ