ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ