ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ