Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

health : What Is Prostate Cancer ? , prostate cancer symptoms and treatment
Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

health : What Is Prostate Cancer ? , prostate cancer symptoms and treatment
Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਕਸੀਨ Covaxin ਅਤੇ Covishield

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਪਿਟੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਟੁਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥਿ ਜਾਂ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਯਾਨੀ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਟੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

health : What Is Prostate Cancer ? , prostate cancer symptoms and treatment
Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਪਿਯੂਟੇਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

health : What Is Prostate Cancer ? , prostate cancer symptoms and treatment
Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.

– ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਧਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ , ਗੰਭੀਰ ਚੁਭਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

– ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

health : What Is Prostate Cancer ? , prostate cancer symptoms and treatment
Prostate Cancer : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਆਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

-ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਓ।

– ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੌਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ 

-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

– ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗੁਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ, ਜੀਵਨੀ, ਅਲਟ੍ਰਾਸਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-PTCNews