ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ