ਮੈਂ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼: ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ