ਝੱਜਰ ਦੇ ਮਛਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਡਾਕਾ