ਪਾਕਿ ਦੀ 20 ਡਾਲਰ ਸ਼ਰਤ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ