ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ: ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ