ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ