ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ : ਨਾਮਿਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ?

By Jagroop Kaur - May 22, 2021 6:05 pm

ਕਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ , ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੀਮਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ, ਬੈਂਕਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਆਦਿ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਿਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਿਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

REad more : PSPCL ਭਰਤੀ 2021: 2632 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਪਰ ਕੀ ਨਾਮਿਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਿਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮਿਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।What You Need To Know About Time-Barred Debtsਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮਿਨੀ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮਿਨੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਿਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ।Legal Heir Or Nominee: Who Will Inherit Your Assets? - MoneyMint

Read more : ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਟਾ, ਧੀ, ਵਿਧਵਾ, ਮਾਂ ਕਲਾਸ -1 ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ -2 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਮਿਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਿਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਾਮਿਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਿਨੀ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
adv-img
adv-img