ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ