ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕੈਪਟਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ