ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ