ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ