Poll Question 07-03-2021p

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

"Thank You For Voting"

Loading ... Loading ...