ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਟਸ ਨਨ ਆਫ ਯੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ