ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ