ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ :ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ :ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ :ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ?

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ !ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ :ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ– ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ