ਵੇਖੋ 73ਵੇਂ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ