img
550th Guru Nanak Prakash Purab: The International Nagar Kirtan has departed from the Gurudwara Shri Guru Singh Sabha in Prayagraj to the next...