img
ਹੁਣ 'Fair & Lovely' ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਸਰਫ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ...