img
ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂਂ ਹੀ ਇਕ ਨਵਵਿਆਹੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ...