img
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 89 ਸਾਲਾ ਪਿੱਜ਼ਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਡੇਰਲਿਨ ਨੀਵੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ...