img
Face App ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ...,ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।...