img
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ...