img
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ...