ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ