ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ