ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ