ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੱਖ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂਘਰ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ | Khabar Khaas | 09 Oct 2019