ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 1.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜੀਫਾ