ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ