ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 2 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾਂ