25 Apr, 2023

ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੇਲਾ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੈ ਪੂਰਾ


Source: Google

ਕੇਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ


Source: Google

ਕੇਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ


Source: Google

ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਹਾਊਸ


Source: Google

ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ


Source: Google

ਕੇਲੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 6 ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ


Source: Google

ਕੇਲਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ


Source: Google

ਕੇਲੇ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ


Source: Google

ਕੇਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ


Source: Google

Vande Bharat Express in India: How Vande Bharat is different from other trains