05 Aug, 2023

Benefits of Walking: ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ?

ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।


Source: Google

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


Source: Google

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।


Source: Google

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।


Source: Google

Inhale, Exhale, Relax: Yoga Poses for Better Breathing